tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Nickname given to Brigitte by Flava Flav
Yo gitte, get over here and make me a baby.
viết bởi Daniel Rodriguez 07 Tháng ba, 2005