Top Definition
whenever you tell you parents you're gonna give the dog a bath. You ask your girlfriend to help. You close the door saying "mom we dont want the dog to get out", then lock it turn on the water and the radio. You then participate in anything you want to do, because you are "giving the dog a bath".
"Hey Megan. Do you mind helping me? Im giving the dog a bath."
viết bởi f-dixle 10 Tháng tư, 2009
Photos & Videos
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×