tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
go kappa or die bitch
she better gkodb
viết bởi kkgsister 19 Tháng chín, 2013