tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a wicked cool rave song by the faint
guy at a club: "oh man; it's glass danse! i love this song!"
viết bởi Coilin 10 Tháng mười, 2004