tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
dirty, filthy wog that loves the big, black cock
"ew, look at that glastras"
viết bởi miliopet2017 25 Tháng mười một, 2013