tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
When a guy glazes cum on an Asians face
You won't believe the night that I had. I got to give *two* glazian donuts
viết bởi superbored77 28 Tháng năm, 2012