tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
n. bleeg, another slang term, but more "formal" for saying penis
I'm gonna chop his gleer off.
viết bởi armenjan 25 Tháng mười một, 2003
 
2.
penis; schlong; hose; dick; cock; smoothe rocket; attachment;
That gleer is so soft I want to rub it.
viết bởi #1GAY-IN-EMFan 21 Tháng một, 2003
 
3.
a cool daddy-oh
viết bởi Anonymous 04 Tháng tư, 2003