tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
2.
penis; schlong; hose; dick; cock; smoothe rocket; attachment;
That gleer is so soft I want to rub it.
viết bởi #1GAY-IN-EMFan 21 Tháng một, 2003
 
1.
n. bleeg, another slang term, but more "formal" for saying penis
I'm gonna chop his gleer off.
viết bởi armenjan 25 Tháng mười một, 2003
 
3.
a cool daddy-oh
viết bởi Anonymous 04 Tháng tư, 2003