tìm từ bất kỳ, như là queefing:
 
2.
penis; schlong; hose; dick; cock; smoothe rocket; attachment;
That gleer is so soft I want to rub it.
viết bởi #1GAY-IN-EMFan 21 Tháng một, 2003
14 11
 
1.
n. bleeg, another slang term, but more "formal" for saying penis
I'm gonna chop his gleer off.
viết bởi armenjan 25 Tháng mười một, 2003
28 11
 
3.
a cool daddy-oh
viết bởi Anonymous 04 Tháng tư, 2003
3 15