tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
making little or no sence at any given time
stop being so glenis, god!
viết bởi Dark slayer m8 06 Tháng mười, 2006