tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the nickname for Chicago Rappers label Glory Boys Ent. Glo Gang stands for Glory Gang
GLO GANG, IM WITH THE GLO GANG

ALL I REP IF GLO GANG, #300 #FREESOSA
viết bởi kingFinessee 29 Tháng mười một, 2013