Top Definition
Charecterize by temperature swings and abrubt changes in weather. Provides explanation for Global Warming and Global Cooling, extremes in weather...Also known as Global Climate Change
Global Warming will lead to an Ice Age...hunh? I actually got sunburned in Belgium...Yeah the world is going through global menopause.
viết bởi Commoguy 20 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×