Top Definition
A shit argument that destroyes debate
They ran global local and got schooled.
viết bởi Anusha Deshpande 12 Tháng mười một, 2003
A critical argument which most people fuck-up and lose to outrageously superior teams.
I hit global-local. I lost. I think it's because I'm stupid.
viết bởi Sore Ass Loser 16 Tháng mười một, 2003
something that should die....yet its author writes my alternative evidence, so I can't hate that much.
Josh SCHOOLED gulliver prep on global local baybee.
viết bởi rj ownz josh =P 26 Tháng mười một, 2003
a Kritik that owns you
"Yeah, they ran global-local. It owned us."
viết bởi Big J 05 Tháng mười một, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×