tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
when you eat something thats hard to swallow.
Damn that food is hella glocky!
viết bởi Calvin Biv 16 Tháng mười, 2005