tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A synonym to glad.
I am very gloofy.
viết bởi Afro 28 Tháng năm, 2004