tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
slang term for mans semen.
DAMMIT! I just shot ma gloom juice all over the avon catalouge. My mum is gonna be spewing!
viết bởi timmy spoonguard 18 Tháng mười hai, 2003