tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
someone who sniffs paint to get high.
don't mess with him cuz his a glump glump head.
viết bởi x 11 Tháng tám, 2003