getting a blowjob while sitting on the commode, and defecating.
that dumpster slut sure likes to blow me while i'm on the shitter.
viết bởi freedav04 05 Tháng sáu, 2005
Glump - When you drink too much glue and bleach.
Yo, look! That guy is glumping! Somebody call 911!

I hate it when I glump.
viết bởi TheweirdDefinitionDude 20 Tháng sáu, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×