Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
when a dude gets head while he takes a shit
i got bored of magazines so i called over lisa and i got a glumpie
viết bởi nick the goth 05 Tháng một, 2006
4 2