tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A card company founded in 1617 by one british and another half british male humans.
dude i just got my new Glumpular cards!!!!
viết bởi John 14 Tháng ba, 2005