For those occasions when you need a cross between glum and grumpy.
Jane was glumpy because standing in a pile of cat sick had ruined her new shoes.
viết bởi Kate Blogs 31 Tháng một, 2009
Top Definition
full of globs and lumps
This paint I'm filtering is glumpy, full of globs and lumps!
viết bởi creatiffany 02 Tháng ba, 2008
When a man receives oral sex while taking a dump.
That ho is so dirty, she even gave me a glumpy!
viết bởi tharper 23 Tháng mười, 2004
to receive head while taking a shit
Darnell gives glumpys for 2 dollars.
viết bởi Frank 08 Tháng tư, 2005
Term used to describe Kenneth Taylor.
Kenneth is glumpy.
viết bởi Nick Simpson 12 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×