For those occasions when you need a cross between glum and grumpy.
Jane was glumpy because standing in a pile of cat sick had ruined her new shoes.
viết bởi Kate Blogs 31 Tháng một, 2009
4 more definitions
Top Definition
full of globs and lumps
This paint I'm filtering is glumpy, full of globs and lumps!
viết bởi creatiffany 02 Tháng ba, 2008
When a man receives oral sex while taking a dump.
That ho is so dirty, she even gave me a glumpy!
viết bởi tharper 23 Tháng mười, 2004
Term used to describe Kenneth Taylor.
Kenneth is glumpy.
viết bởi Nick Simpson 12 Tháng chín, 2003
to receive head while taking a shit
Darnell gives glumpys for 2 dollars.
viết bởi Frank 08 Tháng tư, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×