contaminated weed ,like the stuff thats been sprayed and looks like its not weed
what was that weed like you got yesterday 'it was glunk'
viết bởi rob marley 30 Tháng tám, 2008
A small found object, usually small pieces of junk metal, gifted as a token of friendship. Often thought of as friendship flair.
As a token of friendship, Bob gave Sarah glunk.
viết bởi BandV 30 Tháng tám, 2006
the stuff in your pants after you have a wet dream.
dude, i had an awsome dream. i found glunk in my pants the next morning.
viết bởi torra borra 18 Tháng năm, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×