tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
8.
the stuff in your pants after you have a wet dream.
dude, i had an awsome dream. i found glunk in my pants the next morning.
viết bởi torra borra 18 Tháng năm, 2004