tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
the female genital organ

(origin: Royal Navy, late 40s)
I put my hand on her glutpiece
viết bởi Fred Brooks 01 Tháng tư, 2006

Words related to glutpiece

cunt fanny twat vagina vulva