shreddin it hardcore on a bike.
something cool, sweet, epic
"lets go shred some gnar on the dirtjumps"
"dude thats gnarly"
viết bởi Lerch 28 Tháng hai, 2008
Cool. Gnar=gnarly=cool.
"Yo, dude, I went to the coolest party last night!"
"Gnar!"
viết bởi H.M. Switz 29 Tháng tư, 2008
coming from the word Gnarley. It means cool, tight, rad, nice, crazy, amazingly good.
I shread the gnar up on skinner's butte.
viết bởi Value684 20 Tháng mười một, 2006
Usually something that is gross or weird
You see that chick? she was looking as gnar as my dead grandmother.
viết bởi Jackson Bla 12 Tháng sáu, 2007
Anything you can shred
I just shredded the Gnar. (I just skiied quite well on powder)

I need to go shred the gnar (I have to go take care of business)
viết bởi Katherine Humberson 16 Tháng tư, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×