tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Go away, leave, depart, exit the room or vicinity
"You're a twat"

"Oh, fuckin' go do one!"
viết bởi alexxxxandra 27 Tháng sáu, 2009