tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
to decline in any way
Soon my carreer will go down hill.
viết bởi Light Joker 18 Tháng ba, 2007