tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
go down with each other means to fuck
hey you stupid nigga bitch you wanna go down with each other black women says yah fuck my pussy real hard
viết bởi my slutty pussay 19 Tháng hai, 2011