Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
The mating call of the male species when a boner is acheived.
"Hey, the officer's up! Go go gadget dick!"
viết bởi edude77 28 Tháng một, 2005
39 35