tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
to go harder than the niggaz going hard if you aint goin ham u aint gone eat
if u battle me u better go ham or go hungry
viết bởi mr.spacely 24 Tháng sáu, 2009

Words related to go ham or go hungry

100% 200% fat pockets starve