tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
to get mad, to go on a mad one, to get stuck in, to tear it up
Ye heading out tonight, we'll go hatchet on it
viết bởi higgobia 26 Tháng mười, 2011