tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The Canadian version of a Roman Face Mask.
"When Gordo passed out after his 15th Molson, Maurice gave him a goalie mask."
viết bởi ThePhantomGoaltender 20 Tháng mười, 2013