tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Someone who likes to lick out goats
Hey Andy you goat lick!
viết bởi goat22 11 Tháng một, 2008