tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
the nut sack of a goat
"man, that goat testy tasted good.
viết bởi super sven 28 Tháng hai, 2009

Words related to goat testy

cat dog goat goat eye poo