tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A large number or amount
"Hey, can I have a Dorito?"
"Have as many as you want -- I've got goatlets of them."
viết bởi Cribis B. 21 Tháng mười, 2006
 
2.
a small or baby goat
"We went to the farm to pet the goatlets."
viết bởi Señor Bob 22 Tháng một, 2007