tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
v. to suck daq. syn to give a blowjob
Damn that bitch can gobble some knob like nobody's business, she damn near sucked the skin off this mothafucker.
viết bởi jimmy ivory 13 Tháng một, 2005