tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The hideous flap of skin that hangs from some old people's necks.
Strom Thurmond had a fine gobble neck.
viết bởi funk_knuckle 10 Tháng sáu, 2004