Top Definition
Babbling incoherently, making no sense, Being completely random

The act of making up words.
1:Pie 1: Gooble-goo, Looby-loo, Nunga-runga-lunga-shooby
shoooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
Pie 2: dude, you are talking complete gobbledegook!
Pie 1: laa-puroke-la-rainybowwww...
2:Pie 1: SCHIZENHAUMER. Doggle Juate mie.*
Pie 2: Huh? oh, I see. Gobbledegook.
*Oh no! My dog just ate my pie.
viết bởi Daniffer 24 Tháng mười, 2005
(v.) To eat a vietnamese person. An act of asian canabalism.
Oh yes sir, I gobble the gook every other day!
viết bởi Gumba Gumba 23 Tháng năm, 2004
to babble incoherently while giving a foreigner a blow job
it was all gobbledegook to me said Joe the Greek
viết bởi mikelucky 28 Tháng mười, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×