tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
fat persons fanny
lik my gobbleflan
viết bởi ashley lawson 31 Tháng một, 2003