tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
A week where a girl is on her period so she gives a guy blowjobs instead of sex
Gobby week baby
viết bởi Clocks layer 23 Tháng chín, 2013