tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Something even god would yell no at.
Guy1: Lets have anal sex!

Guy2: Get the butter!

God: GOD NO! I didn't create you to be gay!!!
viết bởi Mr.Johndoeguy 10 Tháng mười, 2009