tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
when someone is so stupid you want to damn them to hell
u: i just flushed my iphone down the toilet looool
me: you goddamn idiot child
viết bởi gdrag0n 22 Tháng chín, 2013