Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
a child-friendly substitute for goddammit.
*Baby throws up all over preschool teacher*

Baby: WAHH

Teacher: Godjammit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
viết bởi ~WhiteSakuraizuka~ 22 Tháng mười, 2011
0 0