tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Really great person almost god like
eg hugo is a godriffic person hes so cool
viết bởi hugo 24 Tháng bảy, 2004