tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
Encouraging way to get someone to go somewhere
"Johnny go to the ball! gogogogogogogogogogo!
viết bởi junert 13 Tháng mười một, 2013