Top Definition
from farsi: a piece of shit
Nima Amini's breath smells like goh.
#shit #gooz #choss #poop #turd
viết bởi shannon goherty 06 Tháng mười, 2006
A response to an action, phrase, or joke that was extremely lame.
Charlie: "That omelet was sp-egg-tacular!"

Cameron: "Goh......"
#wierd #lame #geeky #painful #bad
viết bởi SOADFAN1010 15 Tháng mười hai, 2009
The sound of someone dying brutally.
*Bob shoots Jimmy*
Jimmy 'GOHHHHHHHH!!!!11'
#dying #death #gohh #shot #pwned
viết bởi Jiganig 08 Tháng sáu, 2009
an expression used by the people who are expressin shock or excitement
'he went for a shady one'
'goh!'
#goh #shady #one #nigger #nigga #slag #ho #whore #milf #tits #excite #me
viết bởi buttfuck160792 12 Tháng tám, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×