tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
getting back to the good

getting back those happy thoughts & feelings

starting over
I'm going back to the start
viết bởi morphologicalfreedom 28 Tháng chín, 2013