tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Someone who fucks gold fish.
Wow, look at that gold fish fucker!
viết bởi Bobby bobby bobby bobby bobbbbbby 19 Tháng mười hai, 2007

Words related to gold fish fucker

fish fucker gold look wow