tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Goldschlager's cheap evil cousin. Contains Fool's Gold flakes.
Yo homie let's go to Robin Hood for a few pints of Snake Bite and Gold Strike shot-o-gold.
viết bởi colt45bda 20 Tháng ba, 2008