Top Definition
1. to avoid doing what you are supposed to be doing

2. a person who avoids doing what they are supposed to be doing
Why are you always goldbricking? Why can't you be more like your brother?
viết bởi Light Joker 05 Tháng năm, 2006
A formal title given to a person who puts forth abosoutely no effort and contributes in no way to a group.

Also referred to as a labor pussy.
The entire Tunnel crew got Gold Brick this year..again
Vanderberg is such a Gold Brick
viết bởi Peter Bang 19 Tháng mười một, 2004
A sad nerd or wimpy person.
John is such a sad goldbrick!
viết bởi Paulzafa 08 Tháng tám, 2008

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×