Top Definition
1. to avoid doing what you are supposed to be doing

2. a person who avoids doing what they are supposed to be doing
Why are you always goldbricking? Why can't you be more like your brother?
#gold brick #gold-brick #slack off #loaf #fart around #slacker
viết bởi Light Joker 05 Tháng năm, 2006
A formal title given to a person who puts forth abosoutely no effort and contributes in no way to a group.

Also referred to as a labor pussy.
The entire Tunnel crew got Gold Brick this year..again
Vanderberg is such a Gold Brick
viết bởi Peter Bang 19 Tháng mười một, 2004
A sad nerd or wimpy person.
John is such a sad goldbrick!
#goldbrick #wimp #nerd #sad #funny
viết bởi Paulzafa 08 Tháng tám, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×