Top Definition
When a chick wants to go anal with you, instead of lube, use instant tanning lotion. It'll feel the same, but when you're done, she'll have a semi-permanant orange ring around her asshole, and she'll have no idea that it's there!
I knew Sara had cheated on me, so before I dumped her, I gave her a golden starfish
viết bởi Brian H 26 Tháng mười, 2005
When a chick wants to go anal with you, instead of lube, use instant tanning lotion. It'll feel the same, but when you're done, she'll have a semi-permanant orange ring around her asshole, and she'll have no idea that it's there!
I knew she had cheated on me so before I dumped Angela, I gave her a golden starfish.
viết bởi Brian He 20 Tháng mười, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×