tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the most fucked up team in the whole of NBA(mainly coz brady likes them) and iverson kicks ass (because brady hates him
Bradys gay
viết bởi John 24 Tháng chín, 2003